Sprog

 • Dansk
 • Deutsch
 • English
 • LR_kategoriside_01
 • LR_kategoriside_02
 • LR_kategoriside_03
 • LR_kategoriside_04
 • LR_kategoriside_05
 • LR_kategoriside_06
 • LR_kategoriside_07
 • LR_kategoriside_08

Ordensregler

Printervenlig version

• Feriecenterchefen og dennes assistent(er) har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Feriecenterchefens anvisninger skal altid følges.

• Har De reklamationer, bedes De straks henvende Dem i receptionen og udfylde et reklamationsskema. Senest dagen efter vil feriecenterchefen komme forbi og fortælle, hvordan og hvornår fejlen udbedres. Reklamationer, der først modtages på afrejsedagen, kan der desværre ikke tages hensyn til.

• Vi beder Dem vise hensyn til andre gæster og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 23.00-07.00 skal der være ro, hvilket også betyder, at der ikke må spilles musik. Er der problemer med støj, kan feriecenterchefen træffes på telefon 24 timer i døgnet. Ved larm mister ungdomspladser deres depositum.

• Af hensyn til brandsikkerheden skal der være minimum 3 meters afstand imellem telte og/eller campingvogne.

• Hunde skal føres i snor og må kun luftes i vores hundeområde eller uden for feriecenterets område.

• Tørresnor må kun fæstnes til vogn eller telt, gerne et stativ til at klappe op.

• Alle på feriecenterets område skal være tilmeldt. Er der dagsbesøgende, som ikke er tilmeldt, udstedes en bøde på minimum kr. 500,-.

• Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (under 10 km/t).

• Fællesfaciliteter, dvs. swimmingpool, toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som man selv ønsker at forefinde dem - dvs. rene og ryddelige.

• Affaldsbeholdere på feriecenterets område skal altid benyttes.

• Bilvask må kun finde sted på bilvaskepladsen eller på et andet, af feriecenterchefen anvist, sted. Det kan medføre en bøde på kr. 500,- ved bilvask på pladsen beregnet til toiletskyl.

• Afrejse:
Man skal meddele feriecenterchefen sit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø. Med mindre andet er aftalt med feriecenterchefen, skal check ud (og oprydning/rengøring af ens værelse/plads/lejlighed/hytte) finde sted senest kl. 11.00 af hensyn til nyankomne gæster. Deres campingpas udleveres, når De afregner for Deres ophold ved afrejsen.

• Ansvar:
Campingplads- og feriecenterejer samt feriecenterchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af gæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medgæsters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste gæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder feriecenterets reglement, kan være bortvisning og i grove tilfælde tillige inddragelse af campingpasset.